Aktuality

Edice VNPČP v médiích

VNPČP nově jako e-kniha

Vzhledem k velké poptávce: VNPČP nově jako e-kniha!

I přes opakované dotisky jsou dosud vydané ediční svazky již delší dobu buď zcela (II.1 a II.3) nebo téměř rozebrány (I.). Je po nich však stále značná poptávka, což je mimo jiné vidět na častém citování edice VNPČP v odborné literatuře (např. více jak 300 diplomových pracích studentů vysokých škol).

Trvalou dostupnost díla zajišťujeme zpřístupňováním všech vydaných knižních svazků v podobě e-knihy. Elektronická verze obsahuje vždy kompletní obsah tištěné knihy. Bonusový obsah, který se v případě tištěných knih nacházel na přiloženém CD-ROM, není součástí e-knihy. Na znovuzpřístupnění i tohoto materiálu prostřednictvím webového rozhraní v současné době pracujeme.

E-knihy jsou vydány Zdeňkem Susou ve spolupráci se spolkem Conditio humana. Lze je zakoupit za výrazně zlevněnou cenu na www.kosmas.cz.

Praha, 26. listopadu 2014

Prezentace nové knihy Piotra M. Majewského o sudetských Němcích

Sudetšní Němci Knihovna Václava Havla a sdružení Conditio humana Vás zvou na slavnostní prezentaci českého vydání knihy polského historika Piotra M. Majeweského Sudetští Němci 1848–1948. Dějiny jednoho nacionalismu, která se bude konat dne 26. listopadu 2014 od 18.00 hodin v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1.

Knihovna Václava Havla Původně polsky napsaná monografie je přepracovaným překladem několikrát oceněné syntézy, která podává ucelený přehled o sudetoněmeckém hnutí od jeho vzniku až do násilného konce soužití Čechů a Němců ve společném státě a představuje významný vklad do výzkumu o česko-německých vztazích.

Vernisáže se zúčastní autor. Knihu lze na prezentaci zakoupit za zlevněnou cenu 450 Kč.

Kniha vychází ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku a s podporou Česko-polského fóra. Více o knize viz zde.

Praha, 28. října 2014

Aktualizace software

V souvislosti se zavedením nových verzí webového prohlížeče Internet Explorer a operačního systému Windows 8 docházelo od roku 2013 u některých uživatelů k problémům kompatibility při použití počítačové aplikace „Edice VNPČP“.

Nyní je k dispozici bezplatná aktualizace, která tyto problémy odstraní. Aktualizaci si můžete stáhnout zde.

Brno 24. září, Praha 26. září 2013

Přednáška Piotra M. Majewského o sudetských Němcích

Conditio humana připravuje české vydání standardního díla polského historika Piotra M. Majewského o sudetských Němcích. Už před vydáním české verze knihy pořádáme dvě přednášky tohoto renomovaného odborníka v Brně a v Praze:

  • Brno: úterý 24. září 2013, zasedácí místnost děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ul. Arne Nováka 1, budova D, 2. NP, začátek: 14.30 hod; pozvánka ke stažení zde
  • Praha: čtvrtek 26. září 2013, Knihovna Václava Havla, Galerie Montmartre, ul. Řetězová 7, začátek: 19.00 hod; více informace zde

Nechat mluvit fakta

Velké interview s Tomášem Staňkem

Paměť a dějiny Tomáš Staněk Právě vyšlo druhé číslo letošního ročníku revue Paměť a dějiny, ve kterém najdeme mimořádně obsáhlý rozhovor s Tomášem Staňkem. Tento editor VNPČP a doyen českého bádání o „německé otázce“ po roce 1945 hovořil s Petrem Blažkem a Pavlem Zemanem o mnoha aspektech svého působení, mj. o víceméně neoficiálních začátcích svých výzkumů o poválečném postavení a nuceném vysídlení Němců z Československa ještě za komunistického režimu.

S rozsahem celých jedenácti stran se jedná snad o nejdelší interview, které s Tomášem Staňkem kdy vyšlo. Revue Paměť a dějiny, vydávané 4x ročně Ústavem pro studium totalitních režimů, Vám doporučujeme k pravidelnému čtení. Jak ji sehnat viz zde.


Česká televize

Historie.cs: Divoký odsun 1945

ČT15. a 16. června 2013 vysílala Česká televize nový díl pořadu Historie.cs, který je věnován tzv. divokému odsunu německého obyvatelstva v roce 1945. S moderátorem Vladimírem Kučerou ve studiu diskutují Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák a Václav Houžička.

Celý pořad můžete sledovat online zde.

Vědecká rada ÚSTR

Adrian von Arburg jmenován do Vědecké rady ÚSTR

ÚSTRRada Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) jmenovala dne 15. května 2013 celkem dvanáct osob do Vědecké rady ústavu. Mezi jmenovanými je i hlavní editor Edice VNPČP Adrian von Arburg. Dalšími členy tohoto odborného poradního grémia jsou např. prof. Vilém Prečan (Československé dokumentační středisko, bývalý ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR), doc. Petr Pithart (bývalý česko-slovenský premiér a předseda Senátu Parlamentu ČR), dr. Oldřich Tůma (ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR), další historici, politologové a literární vědci.

Na prvním zasedání Vědecké rady dne 12. června 2013 byl Adrian von Arburg zvolen jejím předsedou. Místopředsedkyní se stala francouzská historička Muriel Blaive.

Nové složení VR ÚSTR viz zde.

 

Ernennung Adrian von Arburgs

Der Verwaltungsrat des Instituts für die Erforschung totalitärer Regime (ÚSTR) ernannte am 15. Mai 2013 zwölf Personen in den neu besetzten Wissenschaftlichen Beirat. Das Institut stellt gewissermassen das tschechische Pendant zur deutschen Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Akten dar, hat aber darüber hinaus noch weitere Aufgaben im Bereich Forschung und politische Bildung. Zu den neuen Beiratsmitgliedern gehört auch Adrian von Arburg, leitender Herausgeber der Edition VNPČP. Weitere neu ernannte Mitglieder des Gremiums sind u.a. Prof. Vilém Prečan (Tschechoslowakisches Dokumentationszentrum, früherer Direktor des Instituts für Zeitgeschichte der tschechischen Akademie der Wissenschaften), Doz. Dr. Petr Pithart (früherer tschechoslowakischer Premier und Präsident des tschechischen Senats), Dr. Oldřich Tůma (Direktor des Instituts für Zeitgeschichte) sowie weitere Historiker, Politologen und Literaturwissenschaftler.

Die neue Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Beirats findet sich hier.

Rozhovor pro Lidové noviny

Interview s Tomášem Staňkem

Opavský historik Tomáš Staněk, který vydává spolu s Adrianem von Arburgem Edici VNPČP, poskytl víkendové příloze Lidových novin zajímavý rozhovor. Interview s redaktorem Petrem Zídkem pojednává o tématech, která jsou v edici podrobně zdokumentovány.

Rozhovor vyšel v Lidových novinách z 13. dubna 2013, na str. V 25 přílohy „Orientace“.

6. března 2013, Opava

Přednáška v Opavě

Opavská kulturní organizace (OKO) zve v rámci výstavy "Zapomenutí hrdinové" na přednášku Adriana von Arburga s titulem "Odsun Němců - osudný omyl nebo nevyhnutelnost dějin?". Akce, na kterou následuje diskuzní beseda, se bude konat od 18.00 hodin v Klubu Art v Obecním domě, Ostrožová 46, Opava.

PDF ikonaStáhnout plakát

Odsun Němců a prezidentská volba

Interview v časopisu RESPEKT

Šesté číslo týdeníku RESPEKT ze začátku února 2013 přináší na šesti stranách obsáhlý rozhovor s Adrianem von Arburgem, mj. o úloze, kterou sehrála tematika odsunu Němců zejména v závěrečné fázi kampaně před druhým kolem volby prezidenta ČR.

Rozhovor si můžete přečíst PDF ikonazde.

 

Interview in RESPEKT

Die Nr. 6 der tschechischen Wochenzeitschrift RESPEKT brachte Anfang Februar 2013 auf sechs Seiten ein vielbeachtetes Interview mit Adrian von Arburg, dem Herausgeber der Dokumentation VNPČP und Vorsitzenden der Bürgervereinigung Conditio humana. Das Gespräch beginnt mit einer Bewertung der ersten Direktwahl des tschechischen Staatspräsidenten und der Instrumentalisierung, die die Frage der Vertreibung der Sudetendeutschen besonders in der Endphase des Wahlkampfes erfahren hat.

Zur Frage kommen aber auch allgemeine Aspekte der tschechisch-deutschen Nachbarschaft und des tschechischen nationalen Selbstverständnisses. Adrian von Arburg äussert im Interview seine Vision eines grenzüberschreitenden Konsenses, der mittelfristig zur Errichtung eines zentralen Vertreibungs-Mahnmals direkt in Prag führen könnte.

Ganzes Interview PDF ikonahier downloaden (in tschechischer Sprache).

26. února 2013, Praha

Jak z toho ven

Knihovna Václava Havla a týdeník RESPEKT zvou na veřejnou debatu, která se uskuteční v úterý 26. února 2013 od 19.00 hodin v pražské Galerii Montmartre. Otevřeno bude téma obnovené relevance, kterou nabyla otázka týkající se odsunu Němců a českého poměru k „Němcům“ vůbec, a to nejen na české politické scéně. V diskusním panelu vystoupí mj. Adrian von Arburg, hlavní editor dokumentace VNPČP, který bude prezentovat svůj pohled na to, jak přispět k vyrovnanějším vztahům k vlastní národní minulosti a německým sousedům.

Aktuální informace zde (web Knihovny Václava Havla).

 

Diskussionsabend in der Václav Havel-Bibliothek in Prag

Zusammen mit der tschechischen Wochenzeitschrift RESPEKT veranstaltet die Václav Havel-Bibliothek in Prag am Dienstag, dem 26. Februar 2013 einen Diskussionsabend über die neue Relevanz, die das Verhältnis zu den Deutschen, insbesondere den Sudetendeutschen, neuerdings in der tschechischen Politik und Gesellschaft erfährt. Gast im Diskussionspanel ist auch Adrian von Arburg, der bei dieser Gelegenheit seine Vision einer mehr auf Verständigung und kritischer Geschichtsaufarbeitung abgestützten tschechisch-deutschen Nachbarschaft erläutern wird.

Die Debatte beginnt um 19.00 Uhr in der Galerie Montmartre.

Aktuelle Informationen hier (Webseite der Václav Havel-Bibliothek).

Recenze o Edici VNPČP

Marginalia historica a Slezský sborník

V časopise „Marginalia historica“, který je vydáván Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, vyšla obsáhlá recenze všech dosud vydaných svazků Edice VNPČP. Autorka Tamara Nováková shrnuje na celkem osmi stranách nejen obsah a strukturu edice, ale hodnotí také způsob jejího zpracování a vstřícnost díla k uživatelům.

Recenzi, která vyšla v čísle 2/2011 časopisu „Marginalia historica“, si můžete přečíst zde:
PDF ikonaRecenze

Zpráva o Edici VNPČP z pera dr. Branislava Dorka, ředitele Státního okresního archivu v Bruntále se sídlem v Krnově, vyšla nedávno také v časopisu „Slezský sborník“. Zprávu si můžete přečíst zde:
PDF ikonaZpráva

Kde leží klíč ke smíření

Interview v Prager Zeitung

Prager ZeitungNěmeckojazyčné pražské noviny Prager Zeitung věnovaly celou stránku rozhovoru Adriana von Arburga, editora Edice VNPČP, s žurnalistou Friedrichem Goedekingem. Bavili se především o dosud málo či vůbec nevyužitém potenciálu, který leží ve studiu dobových svědectví, právě pokud jde o zvlášť citlivé etapy nedávné minulosti. Češi by se měli více dozvědět o osudu a vnímání odsunutých Němců, zatímco na (sudeto)německé straně existuje naléhavá potřeba přesnějšího a hlubšího pohledu na zážitky „těch jiných“. Celkově se Adrian von Arburg vyslovuje pro „zlidštění“ pohledu na dějiny a vyslovuje se pro „více empatie“.

Rozhovor vyšel pod titulem „Der Schlüssel zur Versöhnung“ v č. 23 Prager Zeitung 7. června 2012 na str. 5. Je online přístupný zde.

 

Interview in der Prager Zeitung

Anfang Juni 2012 widmete die Prager Zeitung – die meistgelesene deutschsprachige Zeitung in Tschechien, mit vielen Abonnementen auch im Ausland – eine ganze Seite dem Interview des Journalisten und Germanisten Friedrich Goedeking mit Adrian von Arburg, Herausgeber der Dokumentation VNPČP.

In einem anregenden Gespräch unterhielten sich die beiden vor allem über das bisher kaum genutzte Potential, das in der Berücksichtigung von Zeitquellen liegt – insbesondere, was besonders sensible Abschnitte der jüngeren Vergangenheit betrifft. Die meisten Tschechen wissen viel zu wenig über die Biographien und Wahrnehmung der vertriebenen Deutschen. Aber auch auf (sudeten)deutscher Seite ist ein akuter Bedarf an schärferen, gleichzeitig auch mehr in die Tiefe gehenden Blicken auf die Erlebnisse „der anderen“ festzustellen. Insgesamt plädiert Adrian von Arburg für eine „Vermenschlichung“ unserer Reflexion der Geschichte – das individuelle menschliche Schicksal soll im Vordergrund stehen. Sein Credo daher: „Wir brauchen auf allen Seiten mehr Empathie.“

Das Gespräch erschien am 7. Juni 2012 unter dem Titel „Der Schlüssel zur Versöhnung“ in Nr. 23 der Prager Zeitung auf Seite 5. Die online-Version ist hier verfügbar.

Polemika v ĎaSu

O genezi Edice VNPČP

Ve svém rozhovoru pro Dějiny a současnost (ĎaS), který vyšel v prosincovém vydání 2011, se Adrian von Arburg zmiňoval také o některých okolnostech geneze Edice VNPČP. Na rozhovor reagoval předseda Collegia Carolina, prof. Martin Schulze Wessel, stanoviskem, které bylo otištěno v květnovém vydání časopisu 2012. Jelikož vyjádření pana Schulze Wesseleho nebylo z větší části v souladu se skutečností, publikoval Adrian von Arburg svoji repliku v online vydání ĎaSu zde. Replika nese titul „Dichtung und Wahrheit, aneb Deset bodů o autorském právu a etické praxi“.

Aby argumenty použité v replice byly pro čtenáře ověřitelné, byla na webu Edice VNPČP volně zpřístupněna celá korespondence, kterou si v posledních letech vyměnili editoři edice s Collegiem Carolinem. Online je dostupná zde.

 

Zur Genese der Dokumentation

Im Interview, das Adrian von Arburg für die Dezember-Ausgabe (2011) der Zeitschrift Dějiny a současnost (Geschichte und Gegenwart] gegeben hatte, wurden auch Fragen in Bezug auf die Genese der Dokumentation VNPČP angesprochen. Der 1. Vorsitzende des Collegium Carolinum, Prof. Martin Schulze Wessel, reagierte darauf mit einer Stellungnahme, die in der Mai-Nummer der Zeitschrift (2012) abgedruckt wurde. Da die Äusserungen von Herrn Schulze Wessel überwiegend nicht mit der Wahrheit in Einklang stehen, veröffentlichte Adrian von Arburg in der online-Ausgabe von „Dějiny a současnost“ eine Replik, die in tschechischer Sprache hier nachgelesen werden kann. Die Replik trägt den bezeichnenden Titel „Dichtung und Wahrheit, oder: Zehn Punkte über das Urheberrecht und die ethische Praxis“.

Damit die Argumentation, auf die sich die Replik stützt, für den Leser selbst nachprüfbar ist, wurde hier auf diesem Web die gesamte Korrespondenz veröffentlicht, die die Herausgeber der Dokumentation VNPČP in den letzten Jahren mit dem Collegium Carolinum in München geführt haben.

2. května 2012, Vídeň / Wien

Prezentace u Rakouské akademie věd

Ve středu, 2. května 2012 bude se konat prezentace Edice VNPČP u Rakouské akademie věd (ÖAW) ve Vídni.

Akci zahájí v 18.30 hod v Divadelním sálu ÖAW (Sonnenfelsgasse 19/1. Stock) prof. Arnold Suppan, vicepředseda Rakouské akademie věd. Společně s Edicí VNPČP se bude prezentovat i kniha prof. Philipa Thera (Univerzita Vídeň) „Die dunkle Seite der Nationalstaaten“ o etnických „čistkách“ v evropském 20. století. Hodnocení obou děl přednese Karl-Peter Schwarz, dopisovatel Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Vídni.

PDF ikonaPodrobný program zde
Akce je volně přístupná celé veřejnosti.

 

Buchpräsentation bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Wir laden ein zu einer weiteren Buchpräsentation unserer Dokumentation, die am Mittwoch, 2. Mai 2012, an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien stattfinden wird.

Die Veranstaltung wird um 18.30 Uhr im Theatersaal der ÖAW (Sonnenfelsgasse 19/1. Stock) durch Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan, Vize-Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, eröffnet. Zugleich wird Prof. Philip Ther sein neues Buch „Die dunkle Seite der Nationalstaaten“ vorstellen, das sich dem Phänomen der ethnischen „Säuberungen“ im Europa des 20. Jahrhundert widmet und thematisch somit eng mit der Dokumentation VNPČP zusammenhängt. Eine Wertung beider Werke wird anschliessend von Karl-Peter Schwarz, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Wien, vorgenommen.

PDF ikonaDetailliertes Programm hier
Die Veranstaltung richtet sich an die breite Öffentlichkeit und ist frei zugänglich.

březen 2012

Rozhovor v Literárních novinách

Literární noviny logoPrvní dvě březnová čísla „Literárek“ přinášejí obsáhlý rozhovor s Adrianem von Arburg. O tématech zastoupených v Edici VNPČP, ale i o okolnostech vzniku a vydávání zbylých svazků hovořil s jeho hlavním editorem Jan Hloušek, dlouholetý diplomat, překladatel a publicista.

Mezi zásadní vyjádření obsažená v interview patří názor Adriana von Arburga, že pro důkladnější vyrovnání se s těžkým dědictvím prvních poválečných let „potřebujeme více empatie“. To platí na obou stranách současné hranice.

Přečtěte si 1. část rozhovoru zde:
Web ikonaWebová verze (s diskuzí čtenářů)
PDF ikonaPDF ke stažení

Přečtěte si 2. část rozhovoru zde:
Web ikonaWebová verze (s diskuzí čtenářů)
PDF ikonaPDF ke stažení


 

Interview in Literární noviny

Literární noviny logoEin weiteres ausführliches Interview mit Adrian von Arburg erschien unlängst in den ersten beiden März-Ausgaben der traditionsreichen tschechischen Wochenzeitung „Literární noviny“. Ausgehend von den Themen, die in der Dokumentation VNPČP vertreten sind, streift von Arburg im Gespräch mit dem langjährigen Diplomaten, Übersetzer und Publizisten Jan Hloušek zahlreiche, teilweise bis heute nicht befriedigend aufgearbeitete Aspekte des einschneidenden Wandels, zu dem es nach 1945 in den ehemaligen Heimatgebieten der Sudetendeutschen gekommen ist.

Wichtig erscheint etwa die Äusserung Adrian von Arburgs, dass für ein tiefergehendes Verständnis und eine darauf aufbauende echte Versöhnung auf beiden Seiten der heutigen Staatsgrenzen „mehr Empathie“ notwendig ist.

1. Teil des Gesprächs (in tschechischer Sprache):
Web ikonaWebversion (inkl. Diskussion der Leser)
PDF ikonaPDF zum Downloaden

2. Teil des Gesprächs (in tschechischer Sprache):
Web ikonaWebversion (inkl. Diskussion der Leser)
PDF ikonaPDF zum Downloaden


29. ledna 2012

Recenze na Deutschlandradio Kultur

Dne 29. ledna 2012 přinesla celoněmecká stanice Deutschlandradio Kultur se sídlem v Berlíně další příspěvek o Edici VNPČP. Recenzent Richard Szklorz shrnuje své pozitivní dojmy mj. takto:

Předložené dílo nemůže být označeno za propagandu některého ze sudetoněmeckých spolků vyhnanců, protože se opírá o dokumenty loajálních českých úředníků. I pro obyvatele dnešního Česka, kteří jsou často ještě zvyklí na poněkud svéráznou středoevropskou správní mentalitu, mají tyto prameny velkou vypovídací hodnotu!

AudioCelou recenzi trvající zhruba 5 minut si můžete poslechnout zde. Zároveň je tu k dispozici i přepis příspěvku.


 

Besprechung auf Deutschlandradio Kultur

Am 29. Januar 2012 brachte das deutschlandweit sendende, öffentlich-rechtliche Deutschlandradio Kultur mit Sitz in Berlin eine neuerliche Besprechung der Dokumentation. Rezensent Richard Szklorz kommt dabei zu folgendem Fazit:

Hier liegt ein Werk vor, das nicht als Propaganda eines sudetendeutschen Vertriebenenverbands denunziert werden kann, denn es stützt sich auf Dokumente loyaler tschechischer Beamter. Für die an mitteleuropäische Verwaltungsmentalitäten historisch angepassten Bewohner auch des heutigen Tschechien sind dies Quellen von großer Aussagekraft!

AudioDer knapp 5-minütige Beitrag kann hier nachgehört werden. Zugleich ist auf der Seite auch das Skript des Beitrags nachzulesen.

Rozhovor v ĎaSu

Rozhovor pro Dějiny a současnost

DaS logoPopulární kulturně-historická revue Dějiny a současnost přináší v prosincovém čísle ročníku 2011 rozhovor s hlavním editorem dokumentace VNPČP Adrianem von Arburg. Na čtyřech stránkách jsou veřejnosti poprvé sděleny některé podrobnosti o genezi a zázemí tohoto projektu, jehož začátky sáhají do roku 2002.

Rozhovor lze stáhnout zde.

Interview obsahuje i některé aktuální informace o plánovaném vydání Edice VNPČP v německém jazyce a jaké faktory tento záměr zatím zabrzdí. Podrobnější informace o německém vydání očekávejte na tomto webu během první poloviny roku 2012.

Stručný přehled k německému vydání najdete zde.

 

Interview in Dějiny a současnost

Die populäre kultur-historische Revue Dějiny a současnost (Geschichte und Gegenwart) bringt in ihrer Dezember-Nummer des Jahrgangs 2011 ein ausführliches Interview mit Adrian von Arburg, Herausgeber der Dokumentation VNPČP. Auf insgesamt vier Seiten wird die Öffentlichkeit erstmals informiert über die Umstände von Genese und Erarbeitung des Werkes, dessen Geschichte bis ins Jahr 2002 zurückreicht.

Download als PDF hier.

Das Gespräch enthält auch einige aktuelle Informationen über die geplante deutschsprachige Ausgabe der Dokumentation, u.a. darüber, welche Faktoren dieses gesellschaftspolitisch wichtig erscheinende Ziel bisher blockieren. Nähere Angaben über die deutschsprachige Ausgabe werden auf dieser Webseite voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2012 veröffentlicht. Eine auf Deutsch verfasste Zusammenfassung zu Konzept, Zielen und Inhalt der Dokumentation VNPČP sowie zur geplanten deutschsprachigen Ausgabe steht bereits jetzt hier zum Download bereit.

6. září 2011, Praha

Cena „Zlaté srdce pro Evropu“ 2011

Zlaté srdceZlaté srdce pro Evropu je ocenění, které uděluje od roku 2004 Kruh přátel česko-německého porozumění. V letošním roce tuto cenu získali JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, a švýcarský historik dr. Adrian von Arburg, hlavní redaktor Edice VNPČP. Slavnostní akt se konal dne 6. září 2011 na půdě velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Švýcarskému historikovi přečetl Laudatio nositel tohoto ocenění dr. Matěj Spurný, který řekl:
„Jeho práce není ani slepým přenášením řeči pramenů do vědeckých publikací, ani rozumováním bez detailní znalosti historického materiálu. Bez jeho vkladu by naše znalost konce česko-německého soužití v českých zemích byla výrazně chudší, a tudíž i snáze zneužitelná nejrůznějšími manipulátory. Jsem velmi rád, že Vaše společnost Adrianův nejednoduchý zápas proti banalizaci, politizaci a znevolňování dějin ocenila.“

Celý text Laudatia si můžete přečíst zde.

Slavnostnímu aktu byli vedle reprezentantů německého a švýcarského velvyslanectví v Praze přítomni i někteří dříve ocenění a další hosté z České republiky, Německa a Slovenska.

Fotogalerie Fotogalerie

 

Verleihung des Preises „Goldenes Herz für Europa“ 2011

Das Goldene Herz für Europa wird seit 2004 alljährlich vom Freundeskreis deutsch-tschechischer Verständigung, e.V. verliehen, üblicherweise je an einen tschechischen und einen deutschen Preisträger. In diesem Jahr wurden als Preisträger Herr JUDr. Milouš Červencl, Direktor der Gedenkstätte Lidice], und der aus der Schweiz stammende Historiker Dr. Adrian von Arburg, Herausgeber der Edition VNPČP, bestimmt. Die Übergabezeremonie fand am 6. September 2011 auf der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag statt.

Die Laudatio für Adrian von Arburg wurde von Dr. Matěj Spurný, einem früheren Träger desselben Preises, verlesen. Dieser charakterisierte den diesjährigen Laureaten u.a. folgendermassen:
„Adrian von Arburg verbindet in sich zwei Vorteile, von denen auch einige hochwertige Historiker nicht beide haben – auf der einen Seite eine unglaublich sorgfältige und geduldige Arbeit bei Suche nach Archivdokumenten, und gleichzeitig die Fähigkeit, die Tatsachen im Kontext zu sehen und sie in diesem Kontext zu interpretieren. Seine Arbeit ist damit keine blinde Übernahme der Sprache der Quellen in wissenschaftliche Publikationen, auch nicht Vernünftelei ohne Detailkenntnisse des historischen Materials. Ohne seinen Einsatz wären unsere Erkenntnisse über das Ende des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in den böhmischen Ländern deutlich ärmer, damit auch leichter zu missbrauchen durch verschiedene Manipulatoren. Ich bin sehr froh, dass Ihr Freundeskreis den nicht einfachen Kampf Adrian von Arburgs gegen Banalisierung, Politisierung und Befangenheit der Geschichte würdigt.“

Die ganze Laudatio kann hier nachgelesen werden.

Dem Festakt wohnten, nebst Repräsentanten der deutschen und Schweizer Botschaft in Prag, auch einige frühere Preisträger sowie Gäste aus der Tschechischen Republik, Deutschland und der Slowakei bei.

Fotogalerie Fotogalerie

Ohlasy na Edici VNPČP

Ohlasy na Edici VNPČP

Vydání několika svazků Edice VNPČP vyvolalo od konce roku 2010 již četné ohlasy nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Můžeme dodat, že jsou zatím vesměs velmi příznivé a potvrzují vysokou společenskou relevanci této historické látky, zasahující významně do naší přítomnosti. Přinášejí tím editorům velkou motivaci k další práci na díle a k jejímu úspěšnému dokončení.

Přehled všech dosavadních mediálních ohlasů je ke stažení zde (pouze německy).

 

Das bisherige Medienecho

Das Erscheinen der ersten tschechischsprachigen Bände der Edition VNPČP seit Ende 2010 rief bereits zahlreiche Reaktionen hervor – dies nicht nur in Tschechien, sondern auch im Ausland und hier besonders in Deutschland. Es ist erfreulich, dass das bisherige Echo ausschliesslich positiv war und im Übrigen auch die noch immer hohe gesellschaftliche Relevanz der dokumentierten historischen Thematik unterstreicht. Diese positiven Reaktionen verleihen den Herausgebern die nötige Motivation zur weiteren Arbeit, bis zur erfolgreichen Vollendung des Werks.

Eine Übersicht des bisherigen Medienechos kann hier heruntergeladen werden.

Termíny veřejných představení Edice VNPČP

Pro příští dobu nejsou plánované žádné veřejné prezentace. K dosavadním veřejným akcím - viz Archiv aktualit.