Prodej a distribuce

Možnosti objednání

Dosud realizované svazky Edice VNPČP jsou vydávány nakladatelstvím Zdeněk Susa. Od roku 2012 je edice vydávána ve spolupráci mezi tímto nakladatelstvím a občanským sdružením Conditio humana.

Prodej a distribuce všech publikovaných svazků do knihkupectví v ČR zajišťuje největší český distributor, firma KOSMAS, a.s. Vydané svazky se nacházejí v sortimentu četných „kamenných“ knihkupectví. Pokud je na pultech nenajdete, požádejte personál knihkupectví o jejich objednání.

Knihy je také možno zakoupit u celé řady internetových knihkupectví, např. přímo na stránkách www.kosmas.cz. Na Slovensku obstarává distribuci firma ARTFORUM, s.r.o. S ohledem na to, že dílo není určeno výhradně pro akademické prostředí, ale má být dostupné i zájemcům z řad široké veřejnosti, byly pro jednotlivé svazky zvoleny dostupné prodejní ceny.

Nejvýhodněji lze ediční svazky objednat přímo v internetovém obchodě nakladatele, kde je poskytována sleva 15 % oproti běžné prodejní ceně. Knihy je možné uhradit buď dobírkou, nebo prostřednictvím zálohové platby.

Nakladatelství Zdeněk Susa

Jedná se o nevelké nakladatelství, které existuje od roku 1994 jako rodinný podnik. Sídlí ve Středoklukách, zhruba v půli cesty mezi Prahou a Kladnem. Jeho majitel a zakladatel, doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., je lékař, vysokoškolský učitel, evangelický kazatel a cestovatel – nakladatelství je tedy jen jedním z jeho koníčků. Mimo jiné je také znalcem českého piva (viz jeho knihu „Velká česká pivní kniha“ a seriál o českých pivovarech, který bude vysílán od jara 2011 na ČT1) a autorem četných dalších knih s medicínskou a duchovní tematikou.

Zdeněk Susa

Zdeněk Susa

Zdeněk Susa je dlouhodobě činný v Českobratrské církvi evangelické a kvůli tomuto svému angažmá byl za komunistického režimu opakovaně donucen ke změně místa. V letech 1992 až 2002 zasedal v Radě Českého rozhlasu (1992–1997 jejím předsedou), v letech 1998 až 2002 byl členem koordinační rady Česko-německého diskusního fóra. Jeho zájem o česko-německo-židovské vztahy na území českých zemí se datuje od osmdesátých let 20. století, kdy napsal stručný nástin českoněmeckých vztahů s titulem „Vyprávění o Češích a Němcích v českých zemích“ (vydáno v roce 1995 a následně též v německém překladu). Od té doby vydal ve svém nakladatelství také řadu knih se vzpomínkami pamětníků na období německé okupace a poválečného Československa. Jeho aktivity v oblasti česko-německého smíření se odehrávají také v rámci evangelické církve. Na konci 90. let vydal např. knihu „Rozdělující zeď je zbořena: K porozumění mezi Čechy a Němci“, která vznikla v rámci spolupráce mezi českými a německými evangelíky a vyšla také v němčině. Vydávání Edice VNPČP v jeho nakladatelství lze tedy chápat jako logické pokračování dlouhodobého a přesvědčivého úsilí o dokumentaci a reflexi nedávné českoněmecké minulosti.

Web Nakladatelství Zdeněk Susa